zhì
әрпіне қамтылған ‘盩厔’ -ға қараңыз

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — zhì ㄓˋ 〔《正字通》之曰切〕 水曲折處。 《元和郡縣圖志‧京兆府下》: “ 盩厔縣 , 畿。 東北至府一百三十里。 漢 舊縣, 武帝 置, 屬 右扶風 。 山曲曰盩, 水曲曰厔。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — zhì 盩厔(Zhōuzhì), 县名, 在陕西。 今已改作周至 …   Advanced Chinese dictionary

 • — I zhì (1) ㄓˋ (2) 古同 庢 。 (3) 郑码: GGHB, U: 5394, GBK: 8584 (4) 笔画数: 8, 部首: 廠, 笔顺编号: 13154121 II shī (1) ㄕˉ (2) 室。 (3) 郑码: GGHB, U: 5394, GBK: 8584 (4) 笔画数: 8, 部首: 廠, 笔顺编号: 13154121 …   International standard chinese characters dictionary

 • 盩厔 — 山水盤曲貌。 《淥水亭雜識》卷一引 元 歐陽玄 詩: “先生去隱 齋堂村 , 境趣佳處如 桃源 ;西出都門二百里, 山之盩厔水浩亹。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 盩厔县 — 拼音: zhou zhi4 xian4 解释: 县名。 位在陕西省长安县东, 留业河与渭水的合流处。 汉武帝时始置, 故城在今陕西省盩厔县东, 属右扶风。 因此地山水曲折而得名。 今大陆地区改为周至县。 …   Taiwan national language dictionary

 • 盩厔縣 — 拼音:zhou zhi4 xian4 縣名。 位在陝西省長安縣東, 留業河與渭水的合流處。 漢武帝時始置, 故城在今陝西省盩厔縣東, 屬右扶風。 因此地山水曲折而得名。 今大陸地區改為周至縣。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • Roman Catholic Diocese of Zhouzhi — Infobox Diocese| jurisdiction=Diocese name= Zhouzhi 盩厔 latin= Dioecesis Ceucevensis country= China | metropolitan=Xi’an rite=Latin Rite cathedral = 圣母无玷圣心主教座堂(三門什字天主堂) ( Cathedral of the Immaculate Heart of Mary (Sanmenshizi Cathedral) )… …   Wikipedia

 • 二曲 — 1. 陝西省 周至縣 (原 盩厔縣 )的別名。 盩, 水曲;厔, 山曲, 故又名“二曲”。 宋 蘇軾 《奉詔減決囚禁記所經歷》詩: “ 二曲 林泉勝, 三川 氣象侔。” 2. 清 初學者 李顒 的別號。 顒 為 周至 人, 自署曰 二曲土室病夫 , 學者稱 二曲先生 。 清 江藩 《漢學師承記‧顧炎武》: “近日 二曲 以講學得名, 遂招逼迫, 幾致凶死。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 入仕 — 入朝作官。 漢 董仲舒 《春秋繁露‧爵國》: “士入仕宿衛天子者比下士, 下士者如上士之下數。” 南朝 梁 劉勰 《文心雕龍‧議對》: “對策者以第一登庸, 射策者以甲科入仕, 斯固選賢要術也。” 唐 元稹 《故京兆府盩厔縣尉元君墓志銘》: “君始以蔭入仕, 四仕為 盩厔 尉。” 明 王鏊 《震澤長語‧官制》: “ 漢 初, 入仕者不限年, 如 劉向 、 陳咸 以八十為郎。” 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧王文簡公補謚》: “ 漁洋先生 入仕三十餘年, 以醇謹稱職, 仁皇帝 甚為優眷。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 大秦寺 — 唐 代所建景教寺, 通稱 大秦寺 。 宋 王溥 《唐會要‧大秦寺》: “ 天寶 四載九月, 詔曰: 波斯 經教, 出自 大秦 , 傳習而來, 久行中國。 爰初建寺, 因以為名, 將欲示人, 必修其本。 其兩京 波斯寺 宜改為 大秦寺 。 天下諸府郡置者, 亦準此。” 宋 蘇軾 《南山紀行詩‧小序》: “壬寅二月有詔令郡吏分往屬縣減決囚禁。 自十三日受命出府, 至 寶雞 、 虢 、 郿 、 盩厔 四縣。 既畢事, 因朝謁 太平宮 , 而宿於 南谿 谿堂。 遂並 南山 而西, 至 樓觀 、… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 山場 — (山場, 山场) 1.山中林場或田地。 宋 丁用晦 《芝田錄‧會昌狂士》: “ 會昌 開成 中, 含元殿 換一柱, 敕右軍采造, 選其材合尺度者, 軍司下 盩厔 山場, 彌年未構。” 清 顧炎武 《恭謁天壽山十三陵》詩: “人給地數畝, 把耒耕山場。” 沙汀 《替身》: “他有田地, 有山場, 閑錢也很鬆動, 但卻永遠換不過節省刻苦的家風。” 《人民日報》1960.10.17: “林木不管新老, 山場不分遠近, 力爭樹上采凈, 地上揀光, 一株不漏, 一粒不丟。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.